Pavamanaprasad
Make your own free website on Tripod.com

Aayine ke Sau tukde karke hamne dekhi hai , Ek me bhi Tanha the, Sau me bhi akele hai...